Sunday, June 29, 2008

Membina Pelapis KepimpinanKasut Cinderella hanya boleh dipakai olehnya sahaja. Apabila putera raja ingin mencari perempuan yang menari dengannya pada malam tersebut, ia hanya perlu mencari siapa yang dapat memakai kasut itu. Hal ini adalah mustahil. Mustahil tiada orang yang dapat memakai kasut tersebut kecuali Cinderella. Gejala yang berlaku kepada kebanyakan gerakan ialah kurangnya kredibiliti pelapis pimpinan. Mereka kurang kelayakan untuk menggantikan tempat pimpinan yang ada. Maka seharunya gerakan jangan jadi seperti Cinderella dan kasutnya.

No comments: